ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ތަޖްރިބާ ދަތުރެއް ކުރައްވައިފި

September 16, 2020

0

ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިމަހުގެ 11 އިން 14ށް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދަތުރަކީ ދެކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކޮށް ދެކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރެކެވެ.

މިދަތުރުގައި، ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް އަދި އެ ސިޓީގައި ހުރި ޚާއްސަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.