Oct 22nd

ކައުންސިލަރުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި، ކައުންސިލަތކުގެ މަހާސިންތާ ނިމިއްޖެ

އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ގއ. އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވުނު ކައުންސިލަރުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި ކައުންސިލްތަކުގެ މަހާސިންތާ 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ނިމިއްޖެ އެވެ

.