Apr 01st

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުމަތީ ފާރު ރޭނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުމަތީފާރު ރޭނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 31 މާރޗް 2019 ގައި ސޮއިކޮށްފި. -/87615 ރުފިޔާއަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ޒެޑް.އެފް އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް އާއި .

މި އެއްބަސްވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ އަޙުމަދު ފުއާދު . ޒެޑް.އެފް.އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ އެމް.ޑީ ސައުދުﷲ ރަޝީދު. މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 19 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް