Sep 10th

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ފަސްޓްއެއިޓް ކިޓް ހަވާލުކުރުން

މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގައި ފަސްޓްއެއިޑް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލަށް ފަސްޓް އެއިޑް ކިޓް ހަވާލުކޮށްފި . މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ގއ. ދާންދޫގައި ބޭއްވުނު އުތުރު ހުވަދޫ މަހާސިންތާގައި .

 

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން ފަސްޓްއެއިޑް ކިޓްތަކާއި ހަވާލުވެފައިވަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުން